पूर्व-दर्ता फारम

विद्यार्थीको विवरण :
अभिभावकको विवरण :

विश्वविद्यालय अनुदान आयाेगबाट गुणस्तर प्रत्यायनकृत २०८०