संयोजकः श्री गोविन्द पोखरेल (सहायक प्राध्यापक)
सदस्यः श्री देवीराम लामा (सहायक क्याम्पस प्रमुख शैक्षिक)
सदस्यः श्री राम बहादुर भण्डारी (सहायक क्याम्पस प्रमुख प्रशासनिक)
सदस्यः श्री बालकृष्ण शर्मा (सहायक प्राध्यापक)
सदस्यः श्री मनोज पोख्ररेल (सहायक प्राध्यापक)
सदस्यः श्री प्रकाश चौलागाई (उपप्राध्यापक आंशिक)
सदस्यः श्री भावना तिमल्सिना (विद्यार्थी प्रतिनिधि)
सदस्यः श्री सोमराज भोम्जन (विद्यार्थी प्रतिनिधि)
सदस्य सचिवः श्री दिलिप राजथला (पुस्तकालय सहायक)