संयोजकः श्री बालकृष्ण शर्मा (सहायक क्याम्पस प्रमुख)
सदस्यः 
सदस्यः 
सदस्यः 
सदस्यः 

विश्वविद्यालय अनुदान आयाेगबाट गुणस्तर प्रत्यायनकृत २०८०