संयोजकः श्री देवीराम लामा(सह प्राध्यापक)
सदस्यः श्री शिवराज पराजुली (सह प्राध्यापक)
सदस्यः श्री रामु कडेल (उप प्राध्यापक)
सदस्यः श्री दिपेन्द्र ढकाल (सहायक प्राध्यापक)

विश्वविद्यालय अनुदान आयाेगबाट गुणस्तर प्रत्यायनकृत २०८०