संयोजकः श्री गोविन्द पोखरेल (सहायक प्राध्यापक)
सदस्यः श्री देवीराम लामा (सह प्राध्यापक)
सदस्यः श्री राम बहादुर भण्डारी (सह प्राध्यापक)
सदस्यः श्री बालकृष्ण शर्मा (उप प्राध्यापक)
सदस्यः श्री मनोज पोख्ररेल (उप प्राध्यापक)
सदस्यः श्री भावना तिमल्सिना (विद्यार्थी प्रतिनिधि)
सदस्यः श्री सोमराज भोम्जन (विद्यार्थी प्रतिनिधि)
सदस्य सचिवः श्री प्रकाश दहाल (प्रमुख, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला शाखा)

विश्वविद्यालय अनुदान आयाेगबाट गुणस्तर प्रत्यायनकृत २०८०